Boktips – Propaganda

"" 1: Propaganda & Persuasion / Gareth S. Jowett, Victoria O'Donnell. Los Angeles : SAGE, cop. 2015

 

 

 

""

 2: Comic art propaganda: a graphic history / Fredrik Strömberg. 2010.

 

 

""

 3: Propaganda: fotografier från sovjetiska arkiv / Mark Holborn, Torsten Nyström ; med förord av Hans Blix. Stockholm : Max Ström, 2007.

 

 

""

 4: Hitlers lojala musiker: hur musiken blev ett vapen i Tredje rikets propaganda / Anders Carlberg. Stockholm : Santérus Förlag, 2016. 

 

 

 

""

 5: The Third Reich in power 1933-1939 / Richard J. Evans. London : Penguin Books, 2006. 

 

 

 

""

 6: Propaganda: historia, teori och analys / Jimmy Vulovic. Lund : Studentlitteratur, 2017.

 

 

 

""

 7: Att utveckla elevers tänkande: en teoretisk praktika / Gunnar Hyltegren, Stellan Lindqvist. Stockholm: Liber, 2010.

 

 

 

""

 8: Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok / Lars Torsten Eriksson och Jens Hultman. Stockholm : Liber, 2014.