Boktips – mänskliga rättigheter

Forum för levande historias referensbibliotek fylls hela tiden på med böcker som handlar om Förintelsen, folkmord, demokrati, mänskliga rättigheter m.m. Här har vår bibliotekarie Elias satt ihop en tipslista med böcker med koppling till mänskliga rättigheter.

1. De mänskliga rättigheternas väg - genom historien och litteraturen (2011) Ove Bring

 

 2. Människorätt: grundbok om mänskliga rättigheter (2010) red.: Jesper Hansén m. fl.

 

 

 

3. Textbook on International Human Rights (2015?) Smith, Rhona K. M

 

 

 

 

4. Mänskliga rättigheter: frågor och svar (2000) av Leah Levin 


 

 


5. Mänskliga rättigheter i svensk belysning (2007) red. Annika Staaf & Lars Zanderin 

 


 

 

6. Flyktens barn : medkänsla, migration och mänskliga rättigheter (2016) Elisabeth Elmeroth, Johan Häge

 

 

 

7. Frihet till samvete (2016) Susanne Wigorts Yngvesson 


 


 

 

8. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter