Boktips – Demokrati

Forum för levande historias referensbibliotek fylls hela tiden på med böcker om Förintelsen, folkmord, demokrati och mänskliga rättigheter. Här har vår bibliotekarie Elias satt ihop en tipslista med böcker kopplade till demokrati. Du kan hitta fler böcker i bibliotekets onlinekatalog.

 

 1. Utbildning, demokrati, medborgarskap / Magnus Dahlstedt & Maria Olson. Malmö: Gleerup, 2013.
  ""
   
 2. Demokratihandboken / Sassa Buregren; [fackgranskning: Erik Amnå och Cecilia Eriksson]. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2003.

   
 3. Pedagogerna och demokratin: en rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling i förskola och skola / Lars Persson. Lund: Sociology of law, Lund University, 2010.

   
 4. Medborgerlig bildning: demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle / Nanny Hartsmar, Bodil Liljefors Persson (red.). Lund: Studentlitteratur, 2013.

   
 5. Demokrati och brukarutvärdering / Evert Vedung, Magnus Dahlberg. Lund: Studentlitteratur, 2013.

   
 6. Taking part in democracy: EDC/HRE lesson plans for upper secondary level / edited by Rolf Gollob, Peter Krapf and Wiltrud Weidinger: author Peter Krapf ; illustrated by Peti Wiskemann. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2010.

   
 7. Hur mycket mångfald tål demokratin? demokratiska dilemman i ett mångkulturellt Sverige / Andreas Johansson Heinö. Malmö: Gleerups utbildning, 2009.

   
 8. Medierna och demokratin / Lars Nord, Jesper Strömbäck (red.) Lund: Studentlitteratur, 2012.