Forskningsintervjuer om åskådarrollen

Hur kan människor förbli passiva åskådare till massmord?
Hur påverkar grupptryck och vår inre moraliska kompass vårt beteende i utsatta situationer?

Det är några av de frågor som tas upp i vårt fördjupande material och som lyfts fram av såväl författare och samhällsdebattörer som forskare med fokus på åskådarrollen.

Intervjuerna gjordes i samband med en forskningskonferens om åskådarrollen 2009.

Mark Levine

Forskare vid Lancaster University, England.

Mark studerar individer, grupper, våld, åskådarbeteende och hur man kan använda sociala identiteter för att uppmuntra att åskådarna ingriper.

 

Victoria Barnett

Forskare vid United States Holocaust Memorial Museum i Washington D.C.

Victoria fokuserar på åskådarrollen och behovet av att förstå vad som låg bakom vanliga människors agerande under Förintelsen.

Paul Slovic

Forskare vid Decision Research och Oregonuniversitetet.

Paul studerar hur människor agerar vid folkmord, och om behovet av juridiska och institutionella mekanismer mot folkmord.
 

Intervjuerna är på engelska: