Kriget i forna Jugoslavien


9. Daytonavtalet

Den 21 september 1995 slöts ett fredsavtal som avslutade kriget i Bosnien Hercegovina, Daytonavtalet.

Undersök:

 • Hur kom avtalet till? Vem tog fram det och så vidare?
 • Vem skrev under?
 • Vilka var de största meningsskiljaktigheterna när det gäller parterna och avtalet?
 • Hur har det fungerat? Titta på kommentarer kring avtalet. 2005, tio år efter avtalet, skrevs det en hel del om detta.
   


10. Min hjälte – din förbrytare

Under våren 2011 greps den länge eftersökte Ratko Mladic. Han var överbefälhavare för den Bosnienserbiska armén och anses vara den som är ytterst ansvarig för folkmordet i Srebrenica.

Diskutera:

 • Är det extra viktigt att gripa just honom i aspekten att göra det möjligt att kunna försonas mellan grupperna?
 • Kan det skapa mer problem än lösningar?

Undersök:

 • Hur har rektionerna på gripandet av Mladic sett ut? Vilka har varit positiva och vilka har varit negativa? Hur har de motiverat sitt ställningstagande? Finns det kopplingar till de serbernas, kroaternas och bosniakernas historia som den beskrivs i berättelserna i Del 1?
 • En del menar att gripandet har med Serbiens vilja att gå med i EU att göra. Hur resonerar de?

Undersök:

 • Vilka är åtalspunkterna mot Mladic?
 •  Hur ställer han sig till detta? Hur försvarar han sig?

Arthur Travers Harris även kallad Bomber Harris ansvarade för de allierades bombningar av Tyskland under det andra världskriget. Bombningarna ledde till flera hundra tusen människors död. Många anser att dessa bombningar strider mot folkrätten men ingen ställdes till svars för detta efter kriget.

Diskutera:

 • Borde Bomber Harris ha fått stå till svars för detta efter kriget?
 • Man brukar säga att segrarna skriver historien. Vad betyder det? Håller ni med och är i så fall detta ett exempel på detta?

Undersök:

Vad hände med Bomber Harris efter kriget? Hur såg de allierade själva på honom och hans gärningar?
 11. Är man vänner nu?

Det har nu gått drygt femton år sedan kriget i Bosnien Hercegovina var slut och frågan är hur långt försoningen nått i de tidigare krigsdrabbade områdena.

Undersök:

 • Hur är Bosnien Hercegovina organiserat?
 • Har de som blivit av med egendom ersatts?
 • Har återflyttning skett till områden där det skedde etnisk rensning?
 • Arbetar och bor man integrerat?
 • Går barnen från de olika grupperna tillsammans i skola?
 • Finns det olika inställning till försoning bland serber, kroater och bosniaker i Bosnien Hercegovina?

Slutsats:

 • Hur har försoningsarbetet gått? Utgå från det du tagit reda på i din undersökning.