Värderingsövningar


Påståenden för värderingsövningar

  1. Människan är i första hand styrd av känslor

  2. Människan är i första hand styrd av förnuftet

  3. Förövaren tjänar mer på förlåtelse än offret

  4. Jag skulle aldrig kunna förlåta någon som allvarligt skadar någon i min familj1. Hur ska man kunna gå vidare?

Att få ett avslut är för de flesta mycket viktigt. Därför kan identifikationsarbete och följande begravning vara ett första led i en försoningsprocess.

Diskutera:

  • Är det viktigt att få begrava sina döda trots att men vet att de är döda och i så fall varför?
  • Skulle man ha tagit upp alla omkomna ombord på Estonia för de anhörigas skull?