Kriget i forna Jugoslavien


5. Vad var det som hände i Srebrenica?


Gå in och läs texterna på webbplatsen om folkmordet i Srebrenica.

Undersök:

 • Vilka var orsakerna till massmordet i Srebrenica?
 • Hur ser de olika grupperna, serber, kroater och bosniaker på vad som hände och orsakerna till detta?
 • Alla anser inte att det var ett folkmord, hur ser argumenten ut för detta?
   


6. Likheter och skillnader

Under 1990-talet skedde två folkmord, ett i forna Jugoslavien och ett i
Rwanda. Vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa två händelser?

Gör en jämförande analys av folkmorden utifrån följande frågor:

 • Hur brukades historiska motsättningar i upptakten till folkmorden?
 • Hur brukades nationalism i upptakten till folkmorden?
 • Hur mobiliserades förövargruppen?
 • Hur reagerade FN?
 • Hur reagerade det internationella samfundet?
 • Hur tydliga var signalerna på att något var på gång?

En intressant men svår fråga är om det hade gått att förhindra något av detta. Reflektera kring vad som hade krävts för att förhindra folkmorden och om något av dem hade varit lättare att förhindra. Utgå ifrån det du lärt dig i den jämförande analysen. Roméo Dallaire var befälhavare för FN:s fredsbevarande operation i Rwanda vid tiden för folkmordet. Följande citat kommer från honom: If we believe that all humans are human, then how are we going to prove it? It can only be proven by our actions.

Diskutera:

 • Vad tror ni att han menar?
 • Ta reda på lite mer om honom och resonera om citatet igen utifrån era nya kunskaper. Håller ni med honom?