Övningar om kriget i forna Jugoslavien


16: Det andra världskriget

Under det andra världskriget fanns det en serbisk gruppering Chetniks och en kroatisk Utasja. Händelserna omkring detta är än idag aktuellt för serber och kroater.

Undersök:

 • Vad hände i Jugoslavien under det andra världskriget? Gör en kronologisk översikt.
 • Vilka var Chetniks och vad stod de för?
 • Vilka var Ustasja och vad stod de för?
 • Vilka är de viktigaste händelserna kopplat till dessa två gruppers aktiviteter under det andra världskriget?
 • Hur ser serberna på Ustasja?
 • Hur ser kroaterna på Chetniks?
 • På vilket sätt är detta viktigt för grupperna än idag?
 • Hur värderas dessa händelser i ett mer ”objektivt” perspektiv, till exempel inom historievetenskapen?
   


17: Politiskt historiebruk i forna Jugoslavien

De politiska utspelen innan krigen hade ofta kopplingar till historien. Frågan blir då hur politikerna använde historien med ett politiskt syfte.

Reflektera och diskutera:

I materialet i Del 2: Folkmordet i Srebrenica finns ett antal politiska tal från perioden. Tänk på att detta är utdrag ur politikers tal och ett annat utdrag hade kunnat ge ett delvis annat resultat. Reflektera och diskutera dessa utifrån frågorna nedan:

 • Vad sa politikerna?
 • Vilka händelser tog de upp?
 • Vilka känslor spelade på?
 • Vilka händelser i samtiden lyfte de fram?

Undersök:

Leta fram något tal som någon politiker höll innan eller i inledningen av något annat krig. Bearbeta det på samma sätt och med samma frågor som ovan.
 18: Varför blev det krig i Jugoslavien?

Undersök och analysera:

För att underlätta och systematisera analysen av en konflikt kan en modell för konfliktanalys användas. Sådana finns i de flesta läroböcker i samhällskunskap. Analysen ska fokusera kriget i det forna Jugoslavien och huvudfrågan blir: Varför blev det krig i forna Jugoslavien?

Undersök vidare:

 • Hur ser de olika parterna, serber, kroater och bosniaker på orsakerna till kriget? Vilka är skillnaderna och vad beror de på? Här kan fördjupningstexten Offer för historien vara till hjälp.
 • Under kriget bedrevs det så kallad etnisk rensnig. Vad är det, vem utförde det och vilka blev konsekvenserna? Finns det konsekvenser av detta kvar i området idag?

Slutsats:

Sammanfatt dina kunskaper och argumentera utifrån detta för vad du anser vara de viktigaste orsakerna till kriget.
 19: Forna Jugoslaviens historia i fyra versioner

De olika parterna i konflikten i det forna Jugoslavien hade och har olika bilder av den gemensamma historien. Här kan fördjupningstexten Offer för historien vara till hjälp.
Hur ser serberna, kroaterna och bosniakerna på sin historia?

Undersök:

Diskutera:

 • Vad visar på den egna gruppens storhet?
 • Vilka är de stora oförrätterna?
 • Vilken roll spelar religionen?
 • Hur ser omvärlden på de olika
  parternas skuld och ansvar och hur
  stämmer detta med parternas egen
  bild? Vilken betydelsekan det ha om
  dessa bilder skiljer sig åt?
 • Vilken betydelse kan det ha om
  ett land och dess innevånare
  ser sig som offer eller förövare?