Till innehåll

Boktips

Forum för levande historias bibliotek är ett av landets specialbibliotek med fokus på Förintelsen och folkmord. Utöver dessa två kärnområden täcker bibliotekets samling litteratur kring demokrati, kommunistiska regimers brott, mänskliga rättigheter, hbtq, rasism och utbildning. Här kommer några tips från vår bibliotekarie med ett urval av senast inkomna titlar till biblioteket.

10 boktips 👉

Traces of existence: att gräva efter det judiska kulturarvet

Judiska museet, 2023

Alla dessa barn: om krigsbarnen från Wien och svenskarna som öppnade sina hem

Milena Bergquist, 2023

Den medicinska spärren: smitta och gränsarbete i skuggan av Förintelsen

Britta Zetterström Geschwind, 2023.

Det första vittnet: Mannen som flydde från Auschwitz

Jonathan Freedland, 2023.

Liebe Wilma

Carolyn Östberg, 2023

Historisk rättvisa i högstadiets historieundervisning:

Elevperspektiv på de svenska romernas historia och mänskliga rättigheter. Paulus Tiozzo, 2023

Landet utanför: Sverige och kriget 1943–1945

Henrik Berggren, 2003

Marionetterna: en berättelse om världen som politisk teater

Ingrid Carlberg, 2023

Du blir vad du säger: om hatspråk, yttrandefrihet och vikten av ett demokratiskt samtal

2021

Får man säga svart?

Barakat Ghebrehawariat, 2023