Politiska faktorer bakom folkmord

En revolutionär omvälvning ökar påtagligt den politiska och sociala splittringen i ett samhälle. Revolutioner förintar en gammal regim och dess stödtrupper, för att sedan framställa dessa som ”revolutionens fiender”.

I syfte att nå politisk och moralisk legitimitet konstruerar den nya regimen oftast en ideologi som utestänger eller stigmatiserar grupper som uppfattas som ”förflutna människor”, det vill säga människor som platsade i det gamla men inte i det revolutionärt nya samhället.

Revolutionen skapar polariserande och konfliktfyllda föreställningar om ett radikalt brott i förhållande till det förflutna.

Det uppstår ett ”kulturellt trauma”, där gamla normer och umgängesregler uppfattas som obsoleta. Inte sällan framställs de massmord som förövas av revolutionära regimer som en ”objektiv nödvändighet”, som en samhälleligt lagbunden rörelse i framstegets tjänst.

Faran med ideologier

En faktor som kan leda till folkmord utgörs av ideologier som tar avstånd från konstitutionell demokrati, har en utvecklad ledarkult och bärs upp av utopiska framtidsvisioner som inte sällan står i ringa samklang med samtida samhällsförhållanden.

Ideologierna drivs också ofta av en föreställning om individen som systematiskt underordnad större gemenskaper, baserade på klass-, ras- eller etniska distinktioner.

Bland dessa ideologier finns inte bara nazism och kommunism, utan också mera allmänt nationalism. Nationalism kopplar ofta etnicitet till ett specifikt territorium, och med den dominerande etniska gruppen besluten att till varje pris besitta detta territorium – även om priset är en brutal etnisk rensning eller folkmord.

Dessa ideologier kan vara grundade i eller utvecklas till djupa kulturmönster, vilka inbegriper livskraftiga myter och stereotyper byggda på idéer om historisk kontinuitet. Det leder till absoluta brytpunkter och glasklara skillnader mellan ”vi” och ”dem”. Inte sällan går dessa distinktioner hand i hand med föreställningar om renhet och orenhet, och med föreställningen om folkmord som reningen av en oren samhällskropp. 

 


Texten är skriven av Klas-Göran Karlsson, professor vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
Texten är senast faktagranskad och uppdaterad 2015-04-20 av Maria Karlsson, doktorand i historia, Lunds universitet.