Antisemitism i Sverige

Antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället. En lägre andel än tidigare instämmer i antisemitiska påståenden. Det visar en kartläggning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2005 och 2020. 

De huvudsakliga frågeställningarna i undersökningen handlar om hur utbredda antisemitiska föreställningar och attityder är i den svenska befolkningen och hur utbredningen av sådana föreställningar förändrats mellan år 2005 och 2020. Även samband mellan antisemitiska inställningar och demografiska och andra bakgrundsfaktorer har undersökts. 

Forskarna undersöker tre former av antisemitism: traditionell och Förintelserelaterad antisemitism, Israelrelaterad antisemitism och social distans. De tillför också ett nytt perspektiv genom att använda sig av en analys, där antalet instämmanden i antisemitiska påståenden ringar in de antisemitiska attitydernas intensitet. 

Rapportförfattare:
Henrik Bachner, filosofie doktor i idéhistoria
Pieter Bevelander, professor i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), Malmö universitet

Ladda ner (PDF) rapporten Antisemitism i Sverige

Dragning av rapporten den 3 juni 2021: