Spelar roll

Om passivitet och civilkurage

Utställningen lyfter fram betydelsen av ett samhälles normer och hur det går till när normer förskjuts. Under pedagogledda workshopar diskuteras bland annat under vilka omständigheter människor väljer att titta bort och förhålla sig passiva.

Tid och plats

När:
Var: Utställningen renoveras för att kunna fortsätta turneras längre fram

Övrig information

 

Till utställningen Spelar roll hör förslag på övningar som din klass kan arbeta med innan en workshop. Efter genomförd workshop kan det vara viktigt att ge klassen möjlighet att efterarbeta reflektioner och tankar från utställningens olika teman. Du kan ladda ner dem här:  


Förarbete: Spelar roll.pdf

Efterarbete: Spelar roll.pdf

Casen som presenteras i utställningen finns även att läsa här.

Workshop – dialog och diskussion

Genom en workshop kan eleverna inse sin egen roll i olika situationer. De flesta ungdomar är medvetna om problem som grupptryck och vet att känslan av att inte ha med saken att göra ofta kan ta överhand. Men de vill hitta lösningar och bryta negativa beteenden.

I workshopen för utställningspedagogen en ständig dialog med eleverna utifrån de autentiska fall som presenteras. Fallbeskrivningarna väcker frågor och ger möjlighet att reflektera över åskådarrollen. Utställningen kan väcka starka känslor och nya frågor.

Relaterat material