(O)mänskligt

(O)mänskligt är en utställning om skelettsamlare, rasbiologi och normer i en tid då rasbiologiska idéer var allmänt accepterade och människor kategoriserades i vetenskapens namn.

Människor har i alla tider haft behov av att sortera in varandra i olika grupper, både medvetet och omedvetet. Rasbiologins skallmätningar, tvångssteriliseringar och gravplundringar är historiska bevis på kategoriseringar. Vad var det för samhälle, vetenskap och politik som gjorde detta möjligt? Vad kan vi lära av historien? Och hur sorterar vi varandra idag? Med (O)mänskligt vill vi visa vikten av att respektera människors lika värde och rättigheter.

(O)mänskligt kommer att visas från augusti 2015 till sommar 2016, exakta datum är inte satta ännu. (O)mänskligt har producerats i samarbete med Etnografiska museet och Riksutställningar.

Tid och plats

När: tisdag 15 september 2015 till tisdag 31 maj 2016
Var: Göteborgs stadsmuseum
För vem: För årskurs 9 och gymnasiet

Övrig information

Relaterat material