Myndighetsinformation

Instruktion.pdf

Regleringsbrev 2017.pdfRegleringsbrevet är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheten.

Utökat regeringsuppdrag 2015.pdf

Utökat regeringsuppdrag 2016.pdf

Årsredovisning 2016.pdfHär hittar du information om Forum för levande historias genomförda projekt, intäkter och kostnader, målgruppsarbete, samarbeten och övrig verksamhet under 2016.

Ekonomisk information

Anslagsmedel 2017: 58 345 000 kr

Personalkostnader: 49 %
Utåtriktad verksamhet 51 %

Antal anställda 2017: 36 personer