Myndighetsinformation

Det här ska myndigheten göra

Följande dokument styr vilket arbete myndigheten ska göra.

Instruktion

Regleringsbrev 2018
Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheten.

Regeringsuppdrag om rasism 2015

Utökat regeringsuppdrag 2015

Utökat regeringsuppdrag 2016

Regeringsuppdrag Samordning plan mot rasism


Redovisningar till Regeringen

Årsredovisning 2016
Här hittar du information om Forum för levande historias genomförda projekt, intäkter och kostnader, målgruppsarbete, samarbeten och övrig verksamhet under 2016.

Delrapportering av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott


Ekonomisk information

Anslagsmedel 2017: 59 450 000 kr

Personalkostnader: 49 %
Utåtriktad verksamhet 51 %

Antal anställda 2017: 36 personer

Information om fakturor till Forum för levande historia