Vi söker en ekonomi- och personalhandläggare

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet med uppdrag att arbeta för demokrati, tolerans och alla människors lika värde. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Vi sitter i lokaler i Gamla Stan i Stockholm, där cirka 35 personer arbetar. Läs mer om hur vi arbetar här.

Vi söker nu en vikarierande Ekonomi- och personalhandläggare

Vår ordinarie ekonomi- och personalhandläggare kommer att vara tjänstledig i ett år. Under den tiden söker vi därför en vikarie.

Som ekonomi- och personalhandläggare hos oss ansvarar du för myndighetens ekonomiska redovisning och rapportering. Vi anlitar Statens servicecenter för löpande redovisning och lönehantering, men du är vår kontaktperson gentemot dem och ansvarar för vår del av ekonomi- och lönehanteringen. Du gör dessutom själv bokslut samt vid behov vissa delar av den löpande redovisningen. Du svarar även för allmänt stöd inom ekonomiområdet till organisationen.

Du svarar också för vissa personaladministrativa uppgifter inkl. löneadministration, exakt vilka det blir beror på din kompetens och intresse. Vid behov arbetar du även med andra arbetsuppgifter inom avdelningens verksamhetsområde. Ange därför din kompetens inom både HR-/personalområdet och andra stödprocesser i din ansökan.

Du rapporterar till och har ett nära samarbete med din närmaste chef som är chef för avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningen består av fem personer som även arbetar med bl.a. diarieföring, arkiv, IT-frågor, lokalfrågor, upphandling och allmän kontorsservice.

Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning. Om du är gymnasieekonom eller har eftergymnasial utbildning med inriktning mot redovisning är det meriterande, liksom om du har annan utbildning inom avdelningens verksamhetsområden. Du är bra på statlig redovisning inkl. bokslut och har arbetat med det i minst tre år. Det är meriterande om du kan våra stödsystem Agresso, Palasso och Visma Proceedo fakturahanteringssystem.

Som person är du förstås noggrann och strukturerad och tycker att det är roligt med redovisning och administration. Eftersom vi arbetar i en stödfunktion är du också serviceinriktad, positiv, lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta med andra.

Forum för levande historia strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Därför eftersträvar vi en etnisk och kulturell mångfald bland våra medarbetare samt en jämn könsfördelning.

Det är en fördel om du kan börja så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via mejl till registraturen@levandehistoria.se senast söndag 4 mars. Ange diarienummer 2018/62.

Eventuella frågor kan ställas till Staffan Jonsson, avdelningschef verksamhetsstöd, staffan.jonsson@levandehistoria.se.