Tolerera

”Tolerera” belyser begreppen intolerans och tolerans ur ett psykologiskt perspektiv med fokus på individen och med utgångspunkten att ett tolerantare samhälle är både möjligt och nödvändigt. Är du så tolerant mot andra som du vill att de skall vara mot dig? Och vad betyder egentligen tolerans?

I antologin presenterar psykoanalytikern Tomas Böhm och psykologerna Liria Ortiz och Fred Saboonchi verktyg och metoder som kan användas av alla som behöver kunskap och inspiration för att bli mer toleranta gentemot andra människor eller i sitt arbete mot intolerans. Redaktör: Jon Brunberg.

Boken är en del av ett konstverk som Jon Brunberg producerat för utställningen ”P.K. - en utställning om intolerans”. Boken är framtagen i utbildningssyfte och delas ut till alla lärare som besöker en workshop i P.K. med sina elever.

Ladda ner

Ladda ner Tolerera (3 MB)

Webbmaterial