Frukostseminarium: Civilsamhället – en skola i tolerans?

onsdag 5 oktober 2016,
kl. 8:30 till kl. 10:00
- Stockholm

 

Se seminariet i efterhand här

Civilsamhället framhålls ofta som den aktör i samhället som förväntas ta ett ökat ansvar för att främja demokratiska kompetenser och värden. Organisationer i det civila samhället beskrivs som "skolor i demokrati" där ungdomar tränas i demokratins praktik – att fatta beslut, resonera och samtala.

Men i vilken utsträckning främjar våra föreningar, organisationer och sammanslutningar ungas tolerans? Är de också "skolor i tolerans"? Främjar ett engagemang i en förening toleranta attityder mot exempelvis invandrare? Eller är det så att förhållanden under uppväxten och våra vänskapsband spelar en större roll?

Forum för levande historia presenterar i ett frukostseminarium två delar ur en kommande forskningsantologi om tolerans.

Medverkar gör Ali Abdelzadeh som undersökt vilken roll ett föreningsengagemang har för ungas tolerans och Marta Miklikowska som undersökt vilken roll familjen har för utvecklingen av ungas attityder mot invandrare.

Lars Arrhenius, generalsekreterare på Friends, deltar också i samtalet som leds av Erik Lundberg, Forum för levande historia.

Varmt välkommen!

Tid och plats

När: onsdag 5 oktober 2016,
kl. 8:30 till kl. 10:00
Var: Forum för levande historia
För vem: Alla
Anmälan:

Obligatorisk anmälan.

Övrig information

Frukost serveras från 08.15

Denna aktivitet är fullbokad