Wehrmacht bildas

1935

I Versaillesfreden efter första världskriget hade Tyskland tvingats till militär nedrustning. Det tyska försvaret hade begränsats till ett riksvärn med högst 100 000 man, en flotta med högst 15 000 man och inget flygvapen.

Den 16 mars 1935 förklarade Hitler att Versaillesfördragets nedrustningsavtal inte längre gällde. Nu infördes istället en lag om allmän värnplikt och uppbyggandet av en reguljär tysk armé. Enligt lagen skulle den nya krigsmakten (Wehrmacht), vara helt ”arisk”. Judiska män berördes inte av den allmänna värnplikten och fick inte tjänstgöra som tyska soldater.

Detta var början på en gigantisk militär upprustning i Nazityskland under andra hälften av 1930-talet.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.