Saar återlämnas till Tyskland

1935

Efter första världskriget slöts ett fredsavtal med namnet Versaillesfreden. Enligt detta avtal skulle den tyska Saar-regionen förvaltas av Nationernas Förbund och regionens ekonomi skulle införlivas med Frankrikes. En del av det tyska krigsskadeståndet bestod i att Frankrike fick rätt till områdets stora koltillgångar.

Enligt Versaillesfördraget skulle en folkomröstning hållas efter 15 år, som skulle låta befolkningen i Saar avgöra om området skulle fortsätta tillhöra Frankrike eller åter bli tyskt. Den 13 januari 1935 röstade 90 procent av Saars befolkning för att området skulle återgå till Tyskland.

Saar-regionen återlämnades till Tyskland den 1 mars 1935. De flesta judar i regionen ansökte då om franskt eller belgiskt medborgarskap.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.