Hitler ogiltigförklarar Versaillesfreden

1937

När Hitler hade kommit till makten började han bryta mot ett flertal av Versaillesfredens punkter. Han införde bland annat allmän värnplikt och började bygga upp en ny tysk armé. I mars 1936 ockuperade Tyskland Rhenlandet och efter det åsidosatte Hitler fredsfördraget i allt större utsträckning. I ett riksdagstal den 30 januari 1937, förklarade han slutligen att hela Versaillesfördraget hade upphört att gälla och att Tyskland nu var helt jämställt med andra stater.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.