Hitler blir rikskansler

1933

Efter det tyska riksdagsvalet i november 1932 avslog riksdagen den sittande rikskanslerns, Franz von Papen, politiska program och han tvingades avgå. Adolf Hitler, som hade vunnit stora framgångar i de senaste valen, krävde att president Paul von Hindenburg skulle utse honom till ny rikskansler. Hindenburg vägrade, han befarade att Hitler och nazisterna skulle missbruka makten. Istället utsågs försvarsminister Kurt von Schleicher, men även han tvingades avgå efter mindre än två månader.

På förslag från de konservativa, som trodde att de skulle kunna kontrollera nazisterna, utnämndes Hitler till rikskansler den 30 januari 1933. Ett villkor var att endast två nazister till fick ta plats i regeringen. Inom loppet av några månader lyckades emellertid Hitler skaffa sig i princip oinskränkt makt och göra Tyskland till en nazistisk diktatur.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.