Gestapo - Geheime Staatspolizei

1933

Gestapo står för Geheime Staatspolizei och var den tyska säkerhetspolisen.

Gestapo bildades ursprungligen av Hermann Göring i Preussen den 26 april 1933, för att ersätta den preussiska säkerhetspolisen. I april 1934 ställdes Gestapo under SS och Heinrich Himmlers kontroll.

Under andra hälften av 1930-talet byggdes Gestapo ut och fick stora befogenheter. De kunde arrestera vem som helst och sända dem till koncentrationsläger eller avrätta dem, utan någon rättegång eller dom. Organisationen hade en oinskränkt makt över de tyska medborgarna och blev beryktad för sin terror och sina tortyrmetoder. Gestapos huvuduppgift var att bekämpa den nazityska statens fiender och oönskade minoritetsgrupper, däribland judar.

Under kriget var Gestapo också verksamt i alla de länder som Tyskland ockuperade.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.