En nazistisk diktatur

1933

Efter att Hitler hade utnämnts till rikskansler den 30 januari 1933, utlyste han nyval till den 5 mars samma år. Han hoppades vinna majoriteten av folkets röster och få total kontroll över Tyskland. Nazisterna förde en mycket aggressiv propaganda inför valet. Trots detta fick de bara 44 procent av rösterna och tvingades ännu en gång att bilda en samlingsregering.

Hitler beslöt sig då för att gå en annan väg för att driva igenom sin politik. Han formulerade en fullmaktslag som gav honom och nazisterna rätt att regera i fyra år utan riksdagens godkännande. För att försäkra sig om att lagen skulle röstas igenom arresterades de största motståndarna. Hitler lovade att lagen inte skulle vara till skada varken för riksdagen eller presidentämbetet.

Den 23 mars 1933 antogs Hitlers fullmaktslag i riksdagen. Den nazistiska regeringen fick därmed diktatoriska befogenheter och de demokratiska rättigheterna upphävdes. Den 14 juli 1933 förbjöds alla andra partier och all politisk aktivitet, förutom nazismen. Tyskland blev en enpartistat.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.