Ett Tyskland som formades till Nazityskland

1914­­–1932

Efter att Tyskland hade förlorat första världskriget bröt det tyska kejsardömet samman och ersattes av Weimarrepubliken. I Versaillesfreden 1919 förlorade Tyskland stora delar av sina tidigare landområden och tvingades betala ett stort krigsskadestånd. Fredsvillkoren blev en katastrof för den tyska ekonomin.

Den politiska instabiliteten och de svåra förhållanden som rådde för det tyska folket under en stor del av 1920-talet blev en bra grogrund för det högerextrema nationalsocialistiska arbetarpartiet (NSDAP). Dess ledare Adolf Hitler fick gehör för sina löften att skapa ett bättre Tyskland. Med hjälp av propaganda och våld fick han allt större inflytande i landet.


Texten är skriven av fil dr. Ingela Karlsson 2008-2009. Texten är senast uppdaterad/redigerad 2010-2011.