Tolerans

På den här sidan kan du läsa mer om våra fördjupande studier om tolerans och våra attitydundersökningar om tolerans.

Sedan 2003 har Forum för levande historia genomfört större attitydundersökningar om tolerans baserade på enkätstudier och fördjupande undersökningar med hjälp av bland annat intervjuer. Tillsammans ger de kunskap om (in)toleransens utbredning och orsaker, och fördjupad förståelse för ungdomars föreställningar, normer och attityder.

Under våren 2017 lanserar vi en tvärvetenskaplig antologi – Toleransens mekanismer: en antologi – där forskare undersökt toleransens föränderlighet, utveckling och bakomliggande orsaker.

Toleransens mekanismer: en antologi

Fördjupande studier

Attitydundersökningar

  • Hur utvecklas toleransen under ungdomsåren?

    Figuren visar andel ungdomar i åldrarna 13 till 28 år som instämmer ganska eller mycket i respektive fråga som mäter tolerans.

    Resultaten är en del av en undersökning från Forum för levande historia om hur toleransen utvecklas under ungdomsåren från 13-28 år. Datamaterialet kommer från en studie som tagits fram vid Örebro universitet som under flera år följt samma ungdomar och ställt frågor om bland annat om tolerans. Resultaten i tabellen baseras på svar från omkring 800 ungdomar. Studien ingår i antologin Toleransens mekanismer.