Tolerans- och attitydundersökningar

På den här sidan kan du läsa mer om våra tolerans- & attitydundersökningar. Vi gör både större attitydundersökningar som baseras på enkätstudier och fördjupande undersökningar med hjälp av bland annat intervjuer. Tillsammans ger de kunskap om (in)toleransens utbredning och orsaker, och fördjupad förståelse för ungdomars föreställningar, normer och attityder.

Attitydundersökningar

Fördjupande studier

  • Hur utvecklas toleransen under ungdomsåren?

    Figuren visar andel ungdomar i åldrarna 13 till 28 år som instämmer ganska eller mycket i respektive fråga som mäter tolerans.

    Resultaten är en del av en undersökning från Forum för levande historia om hur toleransen utvecklas under ungdomsåren från 13-28 år. Datamaterialet kommer från en studie som tagits fram vid Örebro universitet som under flera år följt samma ungdomar och ställt frågor om bland annat om tolerans. Resultaten i tabellen baseras på svar från omkring 800 ungdomar. Läs hela studien här.