Toleransens mekanismer: en antologi

I Toleransens mekanismer: en antologi riktas strålkastarljuset mot tolerans. Vad innebär det att vara tolerant? Hur påverkas unga av vänner och föräldrar? Hur kan föreningar och skolan arbeta för att främja tolerans? Hur ser det ut i olika länder? Och varför ska vi egentligen bry oss?

Antologin samlar studier om tolerans där forskare från olika ämnesområden har undersökt vad detta mångtydiga begrepp betyder, såväl i teorin som i praktiken. Förhoppningen är att antologin kan stimulera till fortsatt offentlig och vetenskaplig diskussion i frågor om tolerans. Det gäller såväl det potentiella värdet i begreppet tolerans, som bakomliggande mekanismer till toleranta och intoleranta attityder.

Ladda ner eller beställ antologin här

Ladda ner antologin på engelska här

 

Antologins tre delar

1. Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin

Del 1: Tolerans i ett jämförande och historiskt perspektiv

Den första delen ser på tolerans från ett jämförande, historiskt och samtida perspektiv. Är svenskarna världens mest toleranta folk? Vilka är utmaningarna i och med de stora samhälleliga förändringarna?

2. Tolerans ur ett jämförande perspektiv

3. Om gapet mellan abstrakt och konkret tolerans

4. Om toleransens förutsättningar och hållbarhet – en kommentar till Wallman Lundåsen och Trägårdh

Del 2: Toleransens utveckling och uttryck

I antologins andra del riktas strålkastarljuset mot hur toleransen utvecklas bland unga och unga vuxna. Även begreppet tolerans diskuteras – vad betyder egentligen tolerans? Och vad innebär det att vara tolerant?

5. Utvecklingen av tolerans bland unga

6. Tolerans och andra medborgarkompetenser

7. Ungdomars syn på tolerans

8. Vad gör vi med toleransen?

9. Att skola tolerans – en undervisningskonst

Del 3: Toleransens mekanismer

I den tredje och sista delen av antologin behandlas toleransens orsaker eller mekanismer. Med andra ord, vad som kan förklara varför vissa unga är och blir mer toleranta än andra. Vilken roll spelar familjen, ungdomars sociala nätverk, ett föreningsengagemang och skolan för utvecklingen av ungas tolerans? 

10. Av samma skrot och korn? – föräldrarnas roll i utvecklingen av ungdomars tolerans och intolerans

11. Vänners roll för framväxten av ungdomars tolerans gentemot invandrare

12. En skola i tolerans? Föreningsengagemanget och ungdomars tolerans

13. Skolans roll vad gäller ungdomars attityder gentemot invandrare och interetnisk vänskap

Författare

Medverkande forskare i antologin är:

  • statsvetarna Ali Abdelzadeh, Cecilia Arensmeier, Viktor Dahl, Susanne Wallman Lundåsen och Erik Lundberg 
  • psykologerna Sevgi Bayram Özdemir, Marta Miklikowska och Metin Özdemir
  • teolog Johan von Essen
  • forskare i pedagogik Elisabet Langmann
  • historiker Lars Trägårdh
  • sociolog Kari Steen-Johnsen