Konferens om främlingsfientlighet och rasism i skolan

Under vårterminen 2017 arrangerar Forum för levande historia i samarbete med Skolverket en serie konferenser på temat: Kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser – så möter vi rasism och främlingsfientlighet i skolan.

Syftet är att stärka grund- och gymnasieskolors arbete mot främlingsfientlighet och rasism. 

För vem

Lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, skolbibliotekarier, personal i elevhälsa och vägledning/SYV.

Var och när

  • 24 januari: Hotell Statt & Hässleholms kulturhus, Hässleholm (FULLBOKAT)
  • 31 januari: First Hotel Billingehus, Skövde (FULLBOKAT)
  • 15 mars: Clarion Hotel, Skanstull, Stockholm (FULLBOKAT)
  • 21 mars: Quality Hotel Galaxen, Borlänge (FULLBOKAT)
  • 29 mars: Folkets Hus, Umeå (FULLBOKAT)

Program

Konferensen varvar teori och praktik i föreläsningar, seminarier, samtal och presentationer av material. Programmet håller på mellan klockan 09.00-16.00.

Förmiddag

Under förmiddagens hålls två föreläsningar.

Att motverka rasism - en del av demokratiuppdraget
Hugo Wester, undervisningsråd vid Skolverket föreläser om skolans och förskolans uppdrag att motverka rasism. Hur uppdraget kan förstås utifrån skollagen och läroplanerna.  

Forskare om arbetet mot rasism i skolan – hur ser rasismen ut och vad kan vi göra åt den?
Jan Jämte, lektor i statsvetenskap och Emma Arneback, lektor i pedagogik vid Örebro Universitet, föreläser om hur vi kan förstå och analysera olika uttryck för rasism och vilka olika didaktiska arbetssätt förskolan och skolan kan välja mellan.  

Eftermiddag

Under eftermiddagen hålls fem olika seminarier. Alla seminarier hålls två gånger vilket ger dig möjlighet att välja två stycken att gå på.

  • Medie- och informationskunnighet (MIK). Statens medieråd
  • Att undervisa i kontroversiella frågor. Skolverket om Europarådets resursmaterial
  • Att skola tolerans – en undervisningskonst. Elisabet Langmann, lektor och forskare i pedagogik, Södertörns högskola
  • Dilemman och situationer som utmanar i klassrummet. Jan Jämte & Emma Arneback, Örebro universitet
  • Kritiskt tänkande, källkritik och historiebruk. Forum för levande historia

Hela dagen

Under dagen kommer antirasistiska organisationer att finnas på plats för samtal och för att visa upp sitt utbud av material för skolan. Deltagande organisationer är bland annat: Teskedsordern, Svenska kommittén mot antisemitism, Amnesty, Raoul Wallenberg Academy, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg (endast Hässleholm), Malmö mot diskriminering (endast Hässleholm), m.fl.

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri och anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är den 10 februari, men antalet platser är begränsat, så boka i tid för att säkra din plats.

Anmälan hittar du här. (SAMTLIGA KONFERENSER ÄR FULLBOKADE).


Bildens visar Skolverkets logotyp

Konferenserna genomförs i samarbete med Skolverket.


 

Podcast: Prata rasism

Fem forskares perspektiv på rasism

Var kommer fördomen ifrån? Sitter rasism i en människas huvud eller i samhällets strukturer? I vår podcast Prata rasism hör du fem forskares olika och ibland motstridiga perspektiv. Lyssna för att bredda din kunskap och utmana dina egna ståndpunkter. För ju mer vi vet om rasism, desto bättre blir vi på att prata om den.

Lyssna på podcasten