Rasism, tolerans och intolerans

För att motverka rasism och främja tolerans behövs kunskap. På de här sidorna hittar du kunskap om vad rasism och intolerans är. 

Under våren 2017 lanserade vi en tvärvetenskaplig antologi – Toleransens mekanismer: en antologi – där forskare undersökt toleransens föränderlighet, utveckling och bakomliggande orsaker.

Forum för levande historia har sedan 2003 genomfört undersökningar om ungdomars attityder och inställningar till olika utsatta grupper. Undersökningarna berättar om ungas attityder, hur de har förändrats och om faktorer som påverkar.