Rasism och intolerans

För att motverka rasism och främja tolerans behövs kunskap. Därför har Forum för levande historia i tolv år gjort djuplodande undersökningar om ungdomars attityder. Undersökningarna berättar om hur attityder ser ut nu, hur de har förändrats och om faktorer som påverkar attityder, såsom tolerans. 

På de här sidorna hittar du kunskap om vad rasism är och vad man kan göra åt den.

Konferens vårterminen 2017: Motverka rasism i skolan

Tolerans- och attitydundersökningar