Rasism & intolerans

För att motverka rasism och främja tolerans behövs kunskap. Därför har Forum för levande historia i tolv år gjort djuplodande undersökningar om ungdomars attityder. Undersökningarna berättar om hur attityder ser ut nu, hur de har förändrats och om faktorer som påverkar attityder så som tolerans. 

För att kunna motverka rasism måste vi också kunna prata om rasism, även om det ofta är svårt. Svårt för att diskussionen är polariserad och svårt för att ordet rasism betyder olika saker för olika människor. För att samtalen ska bli konstruktiva och lättare att hantera så behövs kunskap. Kunskap om vad rasism är och kunskap om vad man kan göra åt den. 

Konferens vårterminen 2017: Motverka rasism i skolan

Tolerans- och attitydundersökningar

Podcast: Prata rasism

Fem forskares perspektiv på rasism

Var kommer fördomen ifrån? Sitter rasism i en människas huvud eller i samhällets strukturer? I vår podcast Prata rasism hör du fem forskares olika och ibland motstridiga perspektiv. Lyssna för att bredda din kunskap och utmana dina egna ståndpunkter. För ju mer vi vet om rasism, desto bättre blir vi på att prata om den.

Lyssna på podcasten
  • Tycker du att alla människor i världen ska ha rätt att ha vilken religion de vill?

    I våra attitydundersökningar Den mångtydiga intoleransen (2009) och Tid för tolerans (2013) ställde vi ovanstående fråga till högstadie- och gymnasieelever.

  • Finns det enligt din mening någon eller några grupper i det svenska samhället som ofta utsätts för rasism?

    I 2014 års SOM-undersökning ställde vi ovanstående fråga till svenska folket. Svaren presenteras och analyseras utförligare i kapitlet Uppfattningar om rasism, i SOM-institutets antologi Fragment.

  • Svenska skolelevers nivå av intolerans till utsatta grupper

    Undersökning av svenska skolelevers inställning till utsatta grupper 2013. Staplarna visar ett intoleransindex mellan 0-1. Undersökningen omfattade 10500 elever i årskurs 9 till gymnasiet. Läs hela undersökningen Tid för tolerans här.