Prata rasism

Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde?

Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. Läs mer om våra regeringsuppdrag om rasism.

Här har vi samlat massor av kunskap. Läs, titta, lyssna, reflektera och prata rasism.

  • Se en av våra filmer som väcker frågor om rasism

    Se alla sex filmer här.

  • Så utvecklas toleransen bland unga

    Läs hela rapporten här.

  • Novus attitydundersökning om rasism*

    *Novus attitydundersökning med 1111 tillfrågade 30 nov- 8 dec 2017.

Prata rasism i skolan

Hur kan skolan förebygga och motverka rasism? Här finns material för elever och lärare.

Prata rasism i skolan

Prata rasism på jobbet

Hur kan du förebygga och motverka rasism i din yrkesroll? Här finns utbildningar och diskussionsunderlag.

Prata rasism på jobbet