Aktion T4 - om människosyn i Nazityskland

Följande texter är hämtade från miniutställningen ”Aktion T4 – om människosyn i Nazityskland”. 

Det här avsnittet handlar om människosynen i Nazityskland under perioden 1933–1945. En människosyn som fick oerhörda konsekvenser, bland annat för människor med funktionsnedsättning. 

År 1933 infördes tvångssterilisering av människor med vissa funktionsnedsättningar och sjukdomar, och hösten 1939 inleddes ”barnaktionen” (Kinderaktion), ”dödshjälp” för barn som nazisterna bedömde som ”icke livsdugliga” och vars vård och omsorg kostade pengar. 

Barnen skulle i hemlighet mördas på särskilda avdelningar på kliniker och institutioner. Samtidigt påbörjades förberedelserna för en mer omfattande ”aktion” riktad mot vuxna med funktionsnedsättning, som fick namnet Aktion T4.