Registrering av romer

Det är inte bara allmänna sociala orättvisor som drabbat romerna i Sverige. Det handlar också om systematisk och långvarig kränkning av alla romers medborgerliga och mänskliga rättigheter. Formellt bottnar kränkningarna i att romerna under första hälften av 1900-talet betraktades som statslösa. Så skriver journalisterna Karl-Axel Jansson och Ingemar Schmid i denna artikel, som är ett utdrag ur antologin "Ett fördrivet folk" (Forum för levande historia, 2007).

Sakuppgifterna är hämtade från researchmaterialet till deras tv-dokumentär "Den långa vägen" som sändes i SVT 2002.