Förföljelse av romer - från Förintelsen till i dag

Forum för levande historia genomförde 2014-2016 en satsning för att uppmärksamma förföljelse, diskriminering och andra övergrepp mot romer i historien och fram till våra dagar. I samarbete med romer kommer vi ta fram material för skolan, utställningar, studieresor till Förintelsens minnesplatser och en internationell forskningskonferens.

Förföljelse av romer från Förintelsen till idag

Antiziganismen, rasismen mot romer, har funnits i Europa lika länge som romerna själva. Romer har levt i Sverige sedan början av 1500-talet. Få andra grupper har genom historien blivit så systematiskt förföljda, diskriminerade och trakasserade som romerna. De har de utsatts för tvångssteriliseringar, omhändertaganden av barn och påtvingad assimilation.

Satsningen startade på för Förintelsens minnesdag 2014 då temat var Romerna under Förintelsen. En mindre vandringsutställning, Romerna under Förintelsen, har sedan dess visats på till exempel kulturhus, bibliotek och skolor.

Material för skolan

Under 2014 lyfte vi fram två olika material för olika åldersgrupper inom skolan som på olika sätt beskriver hur romer drabbades under Förintelsen.

I samband med Förintelsens minnesdag 2014 översattes delar av det webbaserade skolmaterialet från www.romasintigenocide.eu till svenska. Det är ett historiskt skolmaterial som belyser hur romerna drabbades under Förintelsen. Materialet består av faktatexter, bilder, vittnesmål och förslag på hur man kan planera och genomföra lektioner. Målgruppen är historielärare i årskurs 9 och gymnasiet. 

Seriealbumet Sofia Z-4515, berättar om Sofia Taikons upplevelser från 2:a världskriget och under efterkrigstiden. Ena delen är skriven i serieform och vänder sig direkt till elever i årskurs 4-9 och andra delen innehåller en kort faktabeskrivning om perioden 1933-1945. Det är en berättelse som ställer många frågor om vad som har hänt i historien, om romer, mänskliga rättigheter, demokrati och tolerans som ni kan samtala och fördjupa er kring i klassrummet.

Till seriealbumet finns en lärarhandledning med kopplingar till kursplaner och centralt innehåll och förslag på olika sätt att arbeta med seriealbumet i klassrummet. Sofia Z-4515 är skriven av Gunilla Lundgren med illustrationer av Amanda Eriksson och finns att ladda ned kostnadsfritt i formaten iBook (för iPad/mac) och som PDF.